Vision Tech Distribution

Vision Tech s.r.o.

Soľná 738/36
97213 Nitrianske Pravno

e-mail: info@visiontech.sk

Pracovná doba: Pondelok - Piatok 9.00-16.00

mobil: +421 948 083 787
telefón: +421 46 5439 184


IČO: 46411321| DIČ DPH: SK2023364695

Číslo účtu: SK37 7500 0000 0040 1465 6332, BIC: CEKOSKBX
ČSOB a.s. Prievidza

Číslo účtu: SK69 0200 0000 0031 9956 7955, BIC: SUBASKBX
VÚB a.s. Nitrianske Pravno

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Trenčín, oddiel s.r.o. vložka 25274/R.

Inšpektorát SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59
911 01 Trenčín

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa:
tel: 032-6400109, e-mail: tn@soi.sk


Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Pokladňa

Vyhľadávanie