Reklamačné podmienky

1. Miesto prijatia reklamácie

Reklamácie sa vybavujú v kamennom sklade spoločnosti Vision Tech s.r.o, nie v sídle zákazníka. Zákazník musí doručíť na vlastné náklady reklamovaný tovar na adresu predajcu Vision Tech s.r.o, Soľná 738/36, 97213 Nitrianske Pravno.

2. Doklady potrebné pri reklamácii

Kupujúci je povinný pri reklamácii predložiť (zaslať) dodací list alebo faktúru.

3. Popis závady

Závada musí byť popísaná podrobne. Inak dochádza k zdržaniu záručnej opravy.

4. Doba vybavovania reklamácie

Reklamačný technik musí rozhodnúť o reklamácii. Doba reklamácie je max. 30 dní od potvrdenia závady reklamačným technikom, že sa jedná o reklamačnú závadu. V prípade nedodržania tohto termínu sa postupuje podľa dohody so zákazníkom.

5. Zaslanie reklamovaného tovaru zákazníkovi

Náklady na dopravu tovaru späť zákazníkovi z reklamácie hradí predavajúci.

6. Záručná doba

a. Záruka sa vzťahuje iba na funkčné poruchy spôsobené závadou niektorého dielu zariadenia. Reklamácie sa riešia v zmysle § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Na všetok tovar zakúpený u firmy Vision Tech s.r.o. je poskytovaná záruka.

b. Dĺžka záruky v mesiacoch je uvedená na dodacom liste. Ak nie je pre daný tovar určená záručná doba, platí záruka 24 mesiacov.

c. Na atramentových kazetách, ktoré podliehajú skrátenej dobe záruky je táto vždy vyznačená na obale atramentovej alebo laserovej kazety.

d. Záručná doba začína platiť dňom vystavenia daňového dokladu, v prípade výmeny za iný výrobok záručná doba pokračuje ďalej a predlžuje sa o čas, kedy bol tovar v reklamácii.

6. Záruka sa nevzťahuje na nasledovné prípady:

- reklamovanie tovaru po vypršaní záručnej lehoty

- reklamovanie tovaru bez záručného listu, prípadne iného dokladu o kúpe

- reklamovanie parametrov, ktoré výrobca nezaručuje

- mechanické poškodenie, elektrické poškodenie, neodborná obsluha

- prevádzkovanie v nevhodných pracovných podmienkach

- poškodenie tovaru počas prepravy tovaru

- nesprávne nainštalovanie, pripojenie, odpojenie k iným zariadeniam

- oprava, úprava alebo pokus o opravu zákazníkom

- porušenie ochranných pečatí a nálepiek alebo odstránenie výrobného čísla

- z atramentovej kazety nesmie byť spotrebované viac ako 1/10 náplne

- z laserovej kazety nesmie byť spotrebované viac ako 1/10 náplne

- zaschnutý atrament v tlačovej hlave

- záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena

7. Neoprávnená reklamácia

V prípade, že sa popisovaná závada počas testovania neprejaví je odberateľ povinný zaplatiť všetky vzniknuté náklady spojené s manipuláciou a testovaním výrobku, teda bežný servisný poplatok 10 €. Zaslanie tovaru do reklamácie na žiadosť zákazníka aj napriek tomu, že sa závada neprejavila a ostatné náklady s tým spojené hradí zákazník.

8. Výmena tovaru

Reklamovaný tovar zakúpený do 3 kalendárnych dní od predaja sa v prípade, že sa závada potvrdí vymení okamžite za podmienky, že daný tovar je na sklade.


Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Pokladňa

Vyhľadávanie